fbpx

KAUSS HEAD TOITU sõprade klubi Üldtingimused

1 LEPINGU SISU

1.1 Käesolevas dokumendis sisalduvad Kukumber OÜ lojaalsusprogrammi KAUSS HEAD TOITU sõprade klubi liikmetele kehtivad üldtingimused (edaspidi: Leping) teenuse pakkuja (edaspidi: Korraldaja) ning lojaalsusprogrammiga liitunu (edaspidi: Klient) vahel

2 LIITUMINE JA LIIKMELISUS

2.1 KAUSS HEAD TOITU sõprade klubi lojaalsusprogrammiga saavad liituda kõik ID kaarti omavad Eesti Vabariigi kodanikud, keda on võimalik ID kaardi järgi tuvastada ja selle jaoks nõusoleku annavad.

2.2 Lojaalsusprogrammi liikmeks astumine on tasuta.

2.3 Lojaalsusprogrammi liikmeks saab registreerida paberkandjal programmiga liitunud ettevõtetes, kodulehel või e-maili teel.

2.4 Liitudes lojaalsusprogrammiga kinnitab Klient, et ta on põhjalikult tutvunud käesolevate tingimustega ja järgib neid.

2.5 Liitudes lojaalsusprogrammiga kinnitab Klient, et registreerimisel esitatud andmed on korrektsed ja õiged. Andmete muutmisel tuleb sellest teenusepakkujat teavitada.

2.6 Liikmelisus on tähtajatu, andmeid hoitakse kuni liikmelisuse lõpetamiseni või kui klient ei ole sooritanud ühtegi ostu 24 kuu jooksul, kustutatakse andmed antud perioodi möödumisel.

2.7 Liikmelisus on vormistatud Kliendi isikliku kontona ning lojaalsusprogrammi eeliste saamiseks nõutava autentimise jaoks kasutatakse Kliendi ID kaarti.

2.8 Lojaalsusprogrammiga liitumiseks vajaliku andmed on järgmised:

2.8.1 Ees- ja perekonnanimi

2.8.2 ID kaardi number

2.8.3 e-maili aadress

2.8.4 Telefoninumber

2.8.5 Kinnitus tingimustega nõustumise kohta

2.8.6 Kinnitus isikuandmete töötlemise kohta

3 LOJAALSUSPROGRAMMI EELISED

3.1 Söögikohast kohapealt ostetud täishinnaga toitude (eelroad, näksid, ampsud, pearoad, kausid, vahepalad, pitsad, picod, magustoidud) lõppmaksumuse hinnast koguneb Kliendi kontole 12% boonust. Kogunenud boonust saab kasutada järgmiste ostude korral vaid toitude (eelroad, näksid, ampsud, pearoad, kausid, vahepalad, pitsad, picod, magustoidud) eest tasumiseks. Jookidele ja muudele toodetele boonuse kogumine ja kasutamine ei laiene.

3.2 Püsikliendipakkumised.

3.3 Teavitus uute toodete ning soodustuste kohta.

3.4 Erikampaaniad.

4.LIIKMELISUSE LÕPETAMINE

4.1 Liikmelisus on tähtajatu ning seda saab igal tühistada saates vabas vormis avalduse info@pokebowl.ee või esitades avalduse lojaalsusprogrammiga liitunud ettevõttele. Liikmelisuse lõpetamine tähendab ka Liituja liikmelisuse tühistamist ja kõikide liikmelisusest tulenevate õiguste lõppemist, sealhulgas kogunenud boonuse annulleerimist.

5 BOONUSSÜSTEEM

5.1 boonust saab kasutada maksevahendina vaid lojaalsusprogrammiga liitunud ettevõtetes (Poke Bowl, Meze, Jørgen Pitsa).

5.2 boonust ei saa võtta välja sularahas ega kanda pangakontole.

5.3 Boonus ei kogu intressi.

5.4 Kogunenud boonust saab kasutada vaid konto omanik, seda ei saa anda ega jagada kolmandatele isikutele.

5.5 Boonussüsteem ei laiene teistele soodustustele.

5.6 Boonus aegub kogutud aasta lõpus ning ei viida üle uude aastasse.

6 ISIKUANDMETE TÖÖTLEMINE

6.1 Lojaalsusprogrammi liikmeks astumise avaldus sisaldab selgesõnaliselt Kliendi nõusolekut oma isikuandmete töötlemiseks programmiga seotud eesmärkidel, kaasa arvatud Kliendi identiteedi kontrollimiseks ja Kliendiga ühenduse võtmiseks, sealhulgas info ja pakkumiste saatmiseks. Näiteks pangakaardi, rahakoti või ostude unustamisel söögikohta, toimunud ostutehinguga seotud asjaolude väljaselgitamine jms.

6.2 Korraldaja ei kogu, kasuta ega avalda lojaalsusprogrammi Kliendi isikuandmeid ilma Kliendi taasesitamist võimaldavas vormis esitatud nõusolekuta, välja arvatud juhul, kui seda näeb ette seadus.

6.3 Nõusoleku andmisega nõustub Klient, et Korraldaja võib kasutada Kliendi isikuandmeid ja teavet lojaalsusprogrammiga seonduvalt ning kogutud andmed võib eraldi nõusolekuta jagada partnerettevõtetega juhul, kui see on vajalik lojaalsusprogrammi toimimise seisukohast. Näiteks raamatupidamis- ja kassasüsteemi haldavad ettevõtted.

6.4 Klient võib oma isikuandmete töötlemise nõusoleku igal ajal tühistada saates vabas vormis avalduse info@pokebowl.ee või esitades avalduse lojaalsusprogrammiga liitunud ettevõttele. Selline tagasivõtmine tähendab ka Liituja liikmelisuse tühistamist ja kõikide liikmelisusest tulenevate õiguste lõppemist. Isikuandmete töötlemise nõusoleku tagasivõtmine ei mõjuta eelnevat nõusoleku alusel toimunud isikuandmete töötlemist.

6.5 Kliendil on igal ajal õigus küsida koopiat oma andmetest. Sellesisuline taotlus tuleb esitada kirjalikult info@pokebowl.ee aadressile digitaalselt allkirjastatuna. Kolmandate osapoolte kohta infot ei väljastata välja arvatud juhul, kui seda nõuab seadus.

6.6 Korraldaja töötleb isikuandmeid lojaalsusprogrammis alljärgnevatel eesmärkidel:

6.6.1 Lepingu sõlmimine

6.6.2 Lojaalsusprogrammiga seotud konto haldamiseks

6.6.3 Lojaalsusprogrammiga seotud info edastamiseks

6.6.4 Teenuse haldamiseks ja arendamiseks

6.6.5 Õigustatud huvi

6.6.6 Seadusest tulenevate kohustuste täitmiseks

7 KAEBUSED JA VAIDLUSED

7.1 Ostudega seotud kaebuste esitamiseks palume esitada kas ostutsekk või konto väljavõte näitamaks tehingu aega, summat ning sisu.

7.2 Vaidlused lahendatakse läbirääkimiste teel. Juhul, kui pooled ei jõua läbirääkimiste käigus kokkuleppele, lahendatakse vaidlus Harju Maakohtus.

7.3 Lojaalsusprogrammi reeglite rikkumisel, kuritarvitamisel või vääramatu jõu korral on Korraldajal õigus lojaalsusprogramm igal ajal ühepoolselt lõpetada ning annulleerida täies ulatuses Kliendi kontole kogunenud boonus.

Korraldajal on ühepoolselt õigus tingimusi muuta teavitades sellest kodulehel või e-mailiga. Uuendatud tingimused on alati kättesaadavad lojaalsusprogrammi veebilehel www.pokebowl.ee/uldtingimused

Kõik pretensioonid palume esitada Kukumber OÜ-le info@pokebowl.ee +372 5673 3155 Toompuiestee 13/2-4 Tallinn Harjumaa 10136

SULGE
SULGE
SULGE
Telli Poké